Ernstige fouten zijn een van de belangrijkste redenen om niet te slagen voor het theorie-examen voor het rijbewijs in België. Als u alles wilt weten over deze ernstige fouten en hoe u ze kunt vermijden, lees dan dit artikel tot het einde.

Je leert verschillende klassieke voorbeelden van ernstige fouten die op de dag van het examen gemaakt kunnen worden. U zult ze in de vragen kunnen ontdekken en ze correct beantwoorden, zodat u de valkuilen vermijdt.

Wat zijn de ernstige fouten voor het Belgische theorie-examen?

Ernstige fouten zijn in feite onjuiste antwoorden op 3e en 4e graads overtredingen. Wat u moet weten is dat verkeersovertredingen in België worden ingedeeld in 4 categorieën. Dit is ook het geval in andere Europese landen, hoewel er enkele verschillen kunnen zijn. Hun niveau vertegenwoordigt in feite de ernst van de overtreding en de bijbehorende straffen. Zo zijn misdrijven van de eerste graad het minst ernstig en misdrijven van de vierde graad het ernstigst.

Deze ernstige fouten zijn belangrijk om te weten omdat ze je de meeste punten kosten als je het theorie-examen aflegt. Bovendien zijn dit dezelfde fouten die u als bestuurder punten op uw rijbewijs kosten. Voor het geval u het niet weet: in november vorig jaar kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in het Parlement aan dat hij van het op punten gebaseerde rijbewijsproject een prioriteit van de regering wilde maken. Bij overtredingen tegen de Belgische wegcode kunt u punten verliezen.

Maar hoewel deze bepaling in verschillende EU-landen van toepassing is, is België vooralsnog traag met de daadwerkelijke toepassing ervan. De Belgische wegcode bepaalt nog niet het aantal punten of het aantal punten dat wordt afgetrokken voor overtredingen in verschillende categorieën. Dit zal echter niet langer het geval zijn, aangezien de Europese verkeerswetgeving in de hele Europese Unie uniformer en consistenter wordt. Om het principe van het "puntenrijbewijs" samen te vatten: wanneer je al je punten verliest, moet je je rijbewijs opnieuw halen om opnieuw te mogen rijden.

Houd rekening met de komende "op punten gebaseerde vergunning".

Als je voor het eerst je rijbewijs haalt, ben je er nog niet. Het is echter een goed idee om u nu al vertrouwd te maken met al deze mechanismen, zodat u de relatie tussen het examen en de realiteit als bestuurder na het behalen van uw rijbewijs beter kunt begrijpen. Hoewel het puntenrijbewijs in België nog niet is ingevoerd, worden overtredingen van de verkeersregels nog steeds bestraft. Bovendien worden die van de3e en4e graad zwaar gestraft. Deze variëren van een boete tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en het verlies van de rijbevoegdheid.

In ieder geval moet je niet vergeten dat je je voorbereidt op een theorie-examen, waarvan het belangrijkste doel is dat je veilig op de weg kunt rijden. En ieders veiligheid heeft een "prijs": het kennen en toepassen van de wet.

Enkele klassieke voorbeelden van misdrijven van de derde graad

Veel3e graads overtredingen betreffen het inhalen. Bijvoorbeeld aan de linkerkant van de weg inhalen als het tegemoetkomende verkeer niet voldoende zichtbaar is. Inhalen, ook al laten de wegmarkeringen en borden het toe, maar zonder voldoende zicht om het risico van een ongeval te vermijden, is een overtreding van dederde graad.

Het is ook een overtreding om een voertuig in te halen dat bezig is in te halen. In dit geval is het belangrijk te onthouden dat deze regel ook geldt wanneer het ingehaalde voertuig een tweewieler inhaalt. Als de rijbaan echter ten minste drie rijstroken heeft voor de gevolgde richting, is er geen sprake van een overtreding.

Een geval dat men vaak op het examen tegenkomt en dat een ernstige overtreding vormt, is het volgende: het in te halen voertuig nadert of stopt op een voetgangersoversteekplaats. Het is eenderdegraads overtreding om in te halen, zelfs als er geen zichtbare voetgangers oversteken! Bovendien geldt deze regel ook voor het oversteken voor fietsers en bromfietsen op twee wielen, tenzij het verkeer wordt geregeld door een bevoegde ambtenaar of door verkeerslichten. In het laatste geval moet de agent of de lichtsignalen worden gehoorzaamd.

Wees dus voorzichtig: een fout antwoord geven op een van deze overtredingenvan de derde graad is een ernstige fout op het examen. U verliest 5 punten en bij twee van dit soort foute antwoorden zakt u voor uw theoretisch rijbewijs!

Voorrang rechts, verandering van richting, doorlopende lijn...

Een andere veel voorkomende3e graads overtreding op het theorie-examen betreft de voorrang. Wanneer een voertuig op een kruispunt van richting verandert, moet het in de meeste gevallen voorrang verlenen aan verkeer dat van rechts komt. Dit is een van de basisregels die u niet mag vergeten! Als het verkeer echter door een agent wordt geleid, hebben de instructies van de agent voorrang op de voorrang. Hetzelfde geldt voor specifieke verkeerslichten die u waarschijnlijk kent.

Het veranderen van richting valt ook onder3e graads overtredingen. Een bestuurder die van richting verandert, moet dus voorrang verlenen aan voetgangers die de weg oversteken waarop hij afslaat. Dit geldt zowel voor links- als rechtsafslaan.

Een overtreding die u wellicht kent is het inhalen bij het overschrijden van een doorgetrokken streep. Dus pas op!

Maar wist je dat als je bij het theorie-examen voor het rijbewijs over dit onderwerp het verkeerde antwoord geeft, het je 5 punten kost? Nou, dat doet het, want dit is een3e graads overtreding! U moet weten dat links rijden van zo'n doorgetrokken streep die de twee verkeersrichtingen scheidt een soortgelijke overtreding is.

Voorrangsvoertuigen, voetgangers, processies...

Een andere ernstige fout die vaak voorkomt in de video's of foto's van het theorie-examen betreft voorrangsvoertuigen. Wanneer hun speciale claxon klinkt, moet elke bestuurder onmiddellijk de rijbaan vrijmaken om zo'n voertuig te laten passeren. Indien nodig moet de bestuurder stoppen als het rijden gevaar oplevert.

Pas ook op voor voetgangers, want veel van de ernstige fouten in het theorie-examen kunnen betrekking hebben op deze categorie. Een bestuurder mag hen dus niet in gevaar brengen. Noch op trottoirs, noch op de voor hen bestemde openbare weg, noch op plaatsen waar voetgangers voorrang hebben.

Ook het afsnijden van een militaire colonne, een optocht bij een georganiseerd cultureel, sportief of toeristisch evenement, een optocht, een groep fietsers of deelnemers aan een niet-gemotoriseerd sportevenement of wedstrijd, een groep kinderen, enz. zijn ernstige overtredingen. Bovendien, wanneer u een groep ziet met één of meer gidsen, wees dan zeer voorzichtig. Vaak is het een georganiseerde groep en moet elke gebruiker hen voor laten gaan. In onze opleidingsmodule "Weggebruikers" vind je al deze categorieën gebruikers waar je op moet letten om geen 5 punten te verliezen bij het theorie-examen.

Ernstige gebreken: signalen die geld kosten!

Tot slot, pas op voor triviale overtredingen waarvan u misschien niet weet dat ze inde derde graad vallen, zoals door rood licht rijden. Hetzelfde geldt voor het niet gehoorzamen van veel verkeerssignalen, vooral verbodssignalen. Enkele voorbeelden van dit soort signalen die in België ernstige overtredingen vormen: inhaalverbod, gesloten rijstrook voor voertuigen die gevaarlijke, verontreinigende of ontvlambare stoffen vervoeren, enz.

Om alle verkeerssignalen gemakkelijk te leren, kunt u gebruik maken van onze simulaties voor theorietoetsen. We hebben ze allemaal behandeld in een concrete vraag- of verkeerssituatie, zodat u ze allemaal gemakkelijk kunt leren. Het is een goede oefening om zonder problemen je theorie-examen te halen! Bovendien betaal je minder dan 10€!

Om meer te weten te komen over alle3e graads delicten raden wij u aan de artikelen over dit onderwerp op onze blog te raadplegen. Veel van deze ernstige overtredingen worden behandeld in onze opleidingsmodules. Bovendien hebben we veel vragen over deze misdrijven opgenomen in de proefexamens die we aanbieden. Oefen zoveel mogelijk met ons proefexamenpakket. Dit zal het voor u gemakkelijker maken om deze overtredingen te begrijpen.

Ernstig wangedrag op basis van overtredingen van de 4e graad

Gelukkig zijn er minder4e graads delicten dan3e graads delicten. Dit betekent dat je minder kans hebt op een ernstige overtreding tijdens het theorie-examen. Een tip: onthoud dat bijna elk theorie-examen voor het rijbewijs ten minste één verkeerssituatie bevat waarbij sprake is van een3e of4e graads overtreding.

In bijna elk theorie-examen krijg je een vraag met een bevoegd persoon die verkeersaanwijzingen geeft. Dit is niet zomaar een verkeersregelaar en hier zit vaak de valkuil! Bevoegde personen hebben dit soort borden. Zij zullen het gebruiken om instructies te geven aan andere weggebruikers. Deze bevoegde personen, met uitzondering van verkeersbegeleiders, dragen ook een reflecterend vest. Het overtreden van de bevelen van een verkeersagent of een persoon die bevoegd is om het verkeer te regelen, is dus een overtreding van devierde graad. Voor het theorie-examen is het een ernstige overtreding en wordt het bestraft met 5 punten minder bij een fout antwoord.

Verlies de trein niet!

Een andere overtreding van de4e graad die bij het theorie-examen en ook bij de risicoperceptietest wordt geconstateerd, betreft overwegen. Als u een foto ziet van een voertuig dat een overweg oprijdt met de hekken omlaag of de rode lichten knipperend, let dan goed op de vraag. Het is een ernstige vergissing te zeggen dat de gebruiker kan passeren of dat hij moet versnellen. Ook al komt het zelden voor, als je in de video's van de waarnemingstest een spoorwegovergang ziet, let dan op of je hoort dat het geluidssignaal werkt! Als dat zo is en de vraag gaat over de gebruiker die het spoor wil oversteken, dan begaat hij een overtreding van de4e graad als hij die negeert.

Verschillende overtredingenvan de 4e graad hebben betrekking op snelwegen en wegen. Deze omvatten het verbod om te keren of om achteruit te rijden. Het is ook een4e graads overtreding om op de dwarsverbindingen van zo'n weg te rijden. Je kunt je toch voorstellen dat tegen de rijrichting in rijden op zo'n weg een even ernstige overtreding is?

Een ernstige overtreding ten slotte, die minder bekend is bij aanvragers van een rijbewijs in België, is het uitlokken van een bestuurder om te hard te rijden. Hetzelfde geldt voor iedere bestuurder die op de openbare weg snelheids- of vaardigheidswedstrijden houdt buiten de georganiseerde en toegestane sportwedstrijden om.

In ons proefexamenpakket, dat u op ons platform kunt raadplegen, vindt u veel vragen over ernstige fouten.

Tot slot

Zoals je ziet, zijn er zoveel situaties waarin je 5 punten kunt verliezen op je theorie-examen voor het rijbewijs, dat het beter is om ze goed te herzien. Vergeet niet dat het voldoende is om twee foute antwoorden te geven voor3e en 4e graads overtredingen om te zakken voor je examen!

Daarom raden wij u ten zeerste aan om deze overtredingen grondig door te nemen om te voorkomen dat u op een dwaze manier de kans verliest om voor uw examen te slagen. In onze proefexamens hebben we ervoor gezorgd dat bijna alle overtredingen in deze twee categorieën aan bod komen. Je kunt ze hier vinden en oefenen tot je ze goed onthoudt. Nuttige en effectieve oefeningen die je vertrouwen geven en je helpen om je examen bij de eerste poging te halen!

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Nog steeds benieuwd naar ernstige fouten? Bekijk onze FAQ hieronder.

Riskeer geen mislukking!

 

Oefen voor je theorie-examen met Rijbewijs Online.

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online