Beveiligde betaling

Veilige online betaling met kredietkaart wordt uitgevoerd door onze betalingsdienstaanbieder Stripe, die gebruik maakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer), zodat de verzonden informatie softwarematig wordt gecodeerd en derden er geen kennis van kunnen nemen tijdens het transport over het internetnetwerk.

Zodra de betaling door de Klant wordt geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie.

Overeenkomstig onze algemene verkoopsvoorwaarden is de verbintenis tot betaling per kaart onherroepelijk. Door zijn bankgegevens op het ogenblik van de verkoop mee te delen, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In geval van vergissing of onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de Verkoop onmiddellijk van rechtswege geannuleerd en wordt de bestelling geannuleerd.

Kaarten uitgegeven door banken buiten de Europese Unie moeten internationale bankkaarten zijn (MasterCard of Visa).

Bankgegevens

Voor betalingsdoeleinden worden bankgegevens verzameld en opgeslagen door de dienstverlener van de organisator, Stripe.com. Deze procedure volgt een internationale veiligheidsnorm die onder normale omstandigheden de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van de kaarthouder waarborgt, teneinde de bescherming van bankkaart- en transactiegegevens te verzekeren.

Betaling en toegang tot de inhoud

Zodra uw bestelling is geplaatst en uw betaling is gevalideerd, ontvangt u een e-mail met de nodige informatie om in te loggen op uw ledengedeelte. Wij garanderen u toegang tot uw cursussen binnen maximaal 4 uur na ontvangst van uw betaling.

In geval van een vertraging waarvoor uitsluitend wij verantwoordelijk zijn, zijn wij na ingebrekestelling een boete verschuldigd van 5% per dag van de waarde van de door u gekochte cursus, met een maximum van 20%.

Onze in België gevestigde infrastructuur is modern, betrouwbaar, snel en 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk.

Garanties

Wettelijke garanties 

Overeenkomstig de geldende wetgeving neemt de Verkoper twee garanties op zich : van conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. rijbewijs.online verbindt zich ertoe de geleverde dienst terug te betalen ten belope van de waarde van de diensten die niet zijn uitgevoerd of niet zijn uitgevoerd.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt u over een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen vanaf het tijdstip van uw feitelijke aankoop. U verliest echter uw herroepingsrecht als u de cursus downloadt op een informatiedrager (computer, tablet, smartphone, enz.).

14 dagen geld-terug garantie*.

Daarnaast bieden wij u een garantie van 14 dagenDe garantie dat uw opleiding binnen 14 dagen voltooid zal zijn, te rekenen vanaf het moment dat u in het bezit bent van de verschillende documenten met betrekking tot de opleiding.

Wij zijn er vast van overtuigd dat onze opleidingen de beste op de markt zijn en dat ze perfect aan uw verwachtingen zullen beantwoorden. Daarom bieden wij u deze garantie. U hebt de mogelijkheid om een terugbetaling te vragen tot 14 dagen na de aankoop van uw cursus via het formulier onderaan de pagina. Andere communicatiemiddelen zullen niet in aanmerking worden genomen.

*Om voor deze garantie in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarde voldoen:

- De cursus niet op een digitale drager hebben gedownload (u hebt toegang tot de volledige cursus via ons e-learningplatform).

Als aan de voorwaarde is voldaan, betalen wij u volledig terug binnen 7 dagen vanaf het moment van het verzoek.

Klanttevredenheid is belangrijk voor ons. Als u niet tevreden bent, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

Indien nodig, kan de koper een klacht indienen door ons een e-mail te sturen naar contact@rijbewijs.online

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online