Home " De verschillende sectoren in België

🚦 Laatste update: 10/01/2021 🚦

De verschillende manieren om een rijbewijs B te behalen

Als u overweegt uw rijbewijs B in België te behalen, moet u weten dat er verschillende routes zijn. Dat klopt, nu heb je een keuze! En om te weten te komen hoe u tussen de verschillende opties kunt kiezen, is er geen betere manier dan de mogelijkheden te verkennen die u ter beschikking staan, nietwaar?

De routes naar het rijbewijs

Hoe dan ook, de eerste stap in het verkrijgen van uw rijbewijs is Theoretische vergunning. Daartoe moet u uw examen afleggen in een van de erkende examencentra. Ongeacht de regio wordt deze test in heel België op dezelfde manier afgenomen.

Maar wat de voorbereiding op dit examen betreft, hebt u verschillende mogelijkheden:

  • 🔸 Leer de theorie op uw eigen
  • 🔸 een online cursus volgen
  • 🔸 Theoretische lessen volgen in een erkende rijschool.

In de eerste twee gevallen is het raadzaam online testsimulaties uit te voeren. Als je naar een rijschool gaat, kun je deze simulaties soms direct tijdens de theorielessen volgen via mondelinge vragen of direct "op de ouderwetse manier" op papier.

Wat de theorie betreft, in alle gevallen zult u die vaak op eigen houtje moeten leren.

In het geval van rijschool simulaties, zal de instructeur de redenen voor elk correct antwoord op het examen uitleggen en in feite zal deze simulaties gebruiken om u een deel van de theorie te leren.

Natuurlijk is de prijs niet dezelfde voor de 3 opties, aangezien de logistiek en de middelen verschillend zijn. Dus, de eerste is de goedkoopste. Toch zul je nog heel wat proefsimulaties moeten doen om vertrouwd te raken met de test en als je je theorietoets niet wilt missen. U kunt een of twee gratis simulaties vinden op het internet. In feite bieden wij ze ook gratis aan op onze website. Wij zouden echter tegen u liegen als wij zeiden dat u uw test met één of twee simulaties zou kunnen doorstaan. Dat zal niet het geval zijn, dus zult u de theorie op een of andere manier moeten bestuderen. Daarom, als u op een krap budget, ga voor de eerste optie. Neem dan een pakket online examensimulaties.

Als je je studie op één plaats wilt centraliseren en niet zelf naar de juiste informatie wilt hoeven zoeken, kies dan voor een uitgebreide online cursus met proefexamens of schrijf je in bij een traditionele rijschool die proefexamens aanbiedt(dit is niet altijd het geval).

Om alles te weten te komen over hoe je moet slagen voor het theorie-examen, aarzel dan niet om onze gedetailleerde artikelen te lezen. U zult de verschillen tussen de verschillende studierichtingen, maar ook tussen de regio's leren kennen. Er zijn wat dit betreft subtiele verschillen in België! Bovendien leert u alle stappen kennen die voor elk type rijbewijs moeten worden ondernomen. Wij zullen u ook enkele nuttige tips geven om u te helpen slaag voor je praktijktest bij de eerste poging. En dat is cool, nietwaar?

Als je geslaagd bent voor je theorie-examen, zijn er in principe twee hoofdstromen voor je open:

  • 🔸 free stream
  • 🔸 Rijschool cursus

En jij moet kiezen! Laten we daarom de leerlingstelsels in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eens in detail bekijken.

Eerst en vooral moet u weten dat deze twee grote opleidingen beschikbaar zijn in 3 keuzemogelijkheden in Wallonië en in 4 keuzemogelijkheden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De leertrajecten voor het rijbewijs

Er zijn enkele kleine verschillen in de leerlingtrajecten tussen de regio's, maar ze zijn grotendeels vergelijkbaar.

🚦1. De gratis stream

Je hebt toegang tot deze cursus vanaf de leeftijd van 17 jaar.

In Wallonië wordt deze route ook wel de voorlopige vergunning van 36 maanden genoemd. Om te weten te komen hoe u deze vergunning kunt verkrijgen, raadpleegt u onze gedetailleerd artikel over voorlopige vergunningen. Als u voor een voorlopig rijbewijs van 36 maanden kiest, moet u met een gids rijden. Zijn of haar naam zal op uw voorlopig rijbewijs worden geschreven.

Goed om te weten

U kunt twee gidsen aanwijzen als u wilt. Ze kunnen gewoon je ouders zijn!

Educatieve bijeenkomst

Allereerst moet je een educatieve afspraak volgen. Deze opleiding, die in heel België geldig is, moet u verplicht volgen. Uw gids(en) moet(en) het ook volgen. Het duurt 3 uur en kan worden gedaan in een erkende rijschool of online op dit platform.

Deze opleiding is belangrijk omdat ze u de basisbeginselen van het leren rijden voor het rijbewijs van categorie B bijbrengt. Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van voltooiing. Dit is een zeer nuttig document, aangezien u het tijdens uw praktijkexamen zult moeten overleggen. Aangezien het om een individueel certificaat gaat, zal uw begeleider ook zijn of haar eigen certificaat moeten behalen. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en is op naam gesteld.

De minimumduur van uw opleiding is 3 maanden. Daarom moet op het moment van uw afsluitend praktijkexamen uw certificaat van opleidingsbenoeming ten minste 3 maanden oud zijn. En dit is niet de enige voorwaarde waaraan moet worden voldaan, zoals u meteen zult zien.

Road book en logboek

Wanneer u met een voorlopig rijbewijs rijdt, moet u een roadbook en een logboek bijhouden. U schrijft de omstandigheden op van elke reis die u tijdens uw trainingsperiode maakt. Bewaar deze documenten op een veilige plaats, want de examinator zal er later om vragen!

Op deze route moet u ten minste 1.500 km afleggen in plaats van de 1.000 km die voor de eerste route vereist is.

Indien u dat wenst, kunt u na de drie maanden opleiding overgaan naar de cursus voor zelfstandig rijden. Vervolgens moet u slagen voor de test inzake risicoperceptie en het rijvaardigheidsattest.

U kunt ook, na uw opleidingsperiode van 3 maanden en 1.500 km, het praktijkexamen afleggen in een erkend testcentrum.

Opgelet, een laatste subtiliteit: als u ervoor kiest om deze opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te volgen, moet u ook de opleiding "eerste hulp" volgen. Het theoretische gedeelte kunt u online doen op het platform van het Rode Kruis. Vervolgens is er een praktijkgedeelte van 3 uur. Het voordeel is dat deze opleiding gratis is en zeer relevant voor uw toekomstige rijcarrière.

Om meer over deze sector te weten te komen, kunt u zie onze gedetailleerde gids.

🚦2. De rijschoolsector

Dit traject, dat gebruikelijk is in Franstalige gebieden, wordt ook wel het traject van de voorlopige vergunning van 18 maanden genoemd. De minimumleeftijd is 18 jaar. Je moet minstens 20 uur rijles volgen bij een instructeur van een erkende rijschool. Na dit aantal verplichte uren moet u in het examencentrum van uw keuze een proeve van bekwaamheid afleggen.

Goed om te weten

Slagen voor dit examen geeft u het recht om zelfstandig te rijden, maar het is ook de voorwaarde voor het verkrijgen van uw voorlopig rijbewijs van 18 maanden.

De minimum rijtijd voor deze cursus is ook 3 maanden. Net als in de eerste cursus moet u een logboek en een road book invullen. Het verschil is dat het minimumaantal gereden kilometers (slechts) 1.000 km bedraagt.

Om uw zoektocht te vergemakkelijken, kunt u op de officiële website van Brussel-Hoofdstad de standaarddocumenten downloaden die u voor uw reizen moet invullen:

Zorg ervoor dat alle verplichte informatie in deze documenten is opgenomen. Uw volledige naam en nationaal registratienummer moeten ook in deze documenten worden opgenomen.

Deze documenten moeten bij het afsluitende praktijkexamen worden overgelegd. Opgelet: u moet zich voor het laatste praktische examen inschrijven tijdens de geldigheidsduur van uw voorlopig rijbewijs. Anders moet u 6 uur extra rijles nemen bij een erkende rijschool voordat u uw praktijkexamen kunt afleggen.

Tenslotte, ongeacht het studieprogramma, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewestmoet je de eerste hulp opleiding volgen. Bovendien moet u de waarnemingstest in diezelfde regio afleggen, wil hij toelaatbaar zijn.

Voor alle details betreffende het rijbewijs voor categorie B in Wallonië, kunt u raadplegen ons artikel gewijd aan dit onderwerp.

Risicoperceptietest (voor alle sectoren)

De risicoperceptietest is een verplichte test voor alle studierichtingen, ongeacht de regio. Deze test vindt plaats in een erkend testcentrum. Het wordt afgenomen op een computer, net als het theorie-examen. U krijgt te maken met verschillende verkeerssituaties en u moet de gevaren inschatten en de juiste beslissing nemen. Voor alle details over deze test, lees onze artikelen of volg de simulaties op onze website.

Let op: er is hier een groot verschil met het theorie-examen: er kunnen meerdere goede antwoorden zijn! Je moet minstens 6 van de 10 punten halen om te slagen. Als u twee keer zakt, moet u een opleiding van 3 uur volgen in een erkende rijschool die u een "lesbevoegdheidsbewijs" zal afgeven. Met dit document kunt u de risicoperceptietest opnieuw afleggen.

🚦3. Directe toegang stroom zonder een rij-cursus

Net als de eerste twee cursussen, bestaat deze zowel in Wallonië als in Brussel-Hoofdstad. In feite kunt u het laatste praktische examen voor het rijbewijs B onmiddellijk afleggen na uw rij-uren in een erkende rijschool. Dit betekent dat u niet met een voorlopig rijbewijs zult rijden en geen opleidingscursus hoeft te volgen.

Voor deze cursus moet je minstens 18 jaar oud zijn. Het aantal rijuren in een erkende rijschool is ook hoger dan voor de vorige opleidingen. In feite, moet je minstens 30 uur doen. De rijschool geeft je dan een"Praktijkopleidingscertificaat". Met dit getuigschrift en alle andere bewijsstukken kunt u het laatste praktische examen afleggen om uw rijbewijs B te behalen.

Tot slot moet u weten dat er voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vierde leertraject bestaat. Dit is een combinatie van de vrije route en de rijschool.

🚦4. Gemengd kanaal (alleen Brussel)

Naast de drie genoemde routes kunt u in het Brussels Gewest profiteren van een vierde optie waarbij de leerroutes worden gecombineerd. Je moet minstens 18 jaar oud zijn. Voor dit traject moet u namelijk minstens 14 uur rijden in een erkende rijschool in de regio. Dan moet u een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden halen.

Technische rijvaardigheidstest

Dit examen iseen voorwaarde voor het verkrijgen van uw voorlopig rijbewijs voor 18 maanden. In feite controleert dit examen, ongeacht de studierichting of de regio, of u in staat bent om zonder begeleider op de openbare weg te rijden. Het vindt plaats in een erkend examencentrum, net als het eindexamen. In feite is het examen vergelijkbaar met het praktijkexamen en beoordeelt de examinator gedurende 30 minuten uw rijvaardigheid op de openbare weg. Als u voor deze test slaagt, ontvangt u van het centrum een "bewijs van bevoegdheid", dat u nodig hebt om het 18-maandenrijbewijs te behalen.

Deze gecombineerde route is in Wallonië niet aangewezen, maar bestaat wel. U kunt in Wallonië namelijk ook een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden krijgen. Let op: als u een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden of 36 maanden haalt, kunt u tijdens de geldigheidsduur van uw opleiding maar één keer van lesmethode veranderen. Dit betekent dat u slechts eenmaal een voorlopig rijbewijs van het andere model kunt aanvragen. Zodra u een type vergunning hebt gekozen, moet u uiteraard voldoen aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op het model dat u hebt gekozen. Er wordt echter wel rekening gehouden met de opleidingsperiode die u met uw andere voorlopige rijbewijs hebt doorlopen.

Als uw voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden het einde van zijn geldigheidsduur nadert en u zich nog niet klaar voelt voor het eindexamen, is er bovendien een nieuw model beschikbaar. Dit is het voorlopig rijbewijs voor 12 maanden, waarover meer in het artikel over voorlopige rijbewijzen.

Conclusie over de leertrajecten voor het rijbewijs in België

Het is waar dat al deze opties ingewikkeld kunnen lijken en moeilijk te kiezen. Maar laat u niet ontmoedigen! Het zijn eigenlijk alleen maar leermogelijkheden, wantieder van ons heeft zijn eigen tempo van assimilatie van praktische en theoretische kennis. Als u alle opties kent, weet u welke voor u de beste is en houdt u zich daaraan, zonder u zorgen te maken over de rest. Het zijn immers uw specifieke geval en uw unieke behoeften die uw keuze moeten bepalen tussen de cursussen die in België worden aangeboden om uw rijbewijs B te behalen.

Goed om te weten

Als u bijvoorbeeld snel in de rest van de Europese Unie moet rijden, hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw enige optie is de directe toegangsroute. Dit komt omdat geen enkel voorlopig rijbewijs u het recht geeft om ergens anders dan in België te rijden. Met de andere routes zult u niet snel in een ander land kunnen rijden, aangezien u ten minste drie maanden rijervaring moet opdoen voordat u uw laatste praktijkexamen kunt afleggen.

Veel geluk en succes met uw inspanningen!

VERKEERSREGELS

Leer snel en gemakkelijk de wegcode met onze interactieve online cursus!

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online