Home " rijbewijs " Rijbewijs B - Brussel-Hoofdstad

Laatste update: 06/06/2024 🚦

Het behalen van een rijbewijs B in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In de meeste landen heeft het rijbewijs van categorie B betrekking op voertuigen met een gewicht tot 3.500 kg. Dit is ook het geval in de Europese Unie, die sinds 2013 een Europees rijbewijs Dit is het geval in de Europese Unie, die met de inwerkingtreding van de derde Europese richtlijn betreffende het rijbewijs een nieuwe rijbewijscategorie heeft ingevoerd. Deze nieuwe regels moeten het vrije verkeer van bestuurders in de EU garanderen, de veiligheid op de Europese wegen verhogen en het risico op fraude verminderen.

Ondanks deze gemeenschappelijke wil om rijbewijzen te harmoniseren, bestaan er in België enkele verschillen voor het behalen van een rijbewijs van categorie B.

Laten we eens kijken wat deze verschillen precies zijn.

Theoretisch rijbewijs, rijbewijs categorie B

In de eerste plaats moet u weten dat voor alles wat het theoretisch rijbewijs betreft, de regels op federaal niveau dezelfde zijn. Je moet 17 jaar oud zijn op de dag van het examen. U moet het theorie-examen afleggen in een van de door de autokeuring erkende examencentra. U kunt ze vinden op de GOCA om degene te kiezen die bij je past. Er zijn er 2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 14 in Wallonië en 16 testcentra in Vlaanderen.

Het goede nieuws is dat je slaag voor je theorie-examen door een cursus afstandsonderwijs te volgen. Alleen de test moet in een dergelijk erkend centrum worden afgelegd. Het kost u 15 euro voor elke test.

📋 Voorbereiding voor het theoretisch rijbewijs

Om je voor te bereiden op dit theorie-examen, heb je twee opties:

  1. door alleen een opleiding te volgen of met behulp van een cursus afstandsonderwijs die u op onze website kunt vinden voor een zeer concurrerende prijs
  2. door het volgen van minimaal 12 uur opleiding in een erkende rijschool. De prijs zal hoger zijn en in deze tijden van gezondheidscrisis zal men helaas het hoofd moeten bieden aan de gezondheidsbeperkingen.

Het theorie-examen wordt overal op dezelfde manier afgenomen. Deze duurt 30 minuten en bestaat uit 50 vragen. Deze worden mondeling en schriftelijk op de computer gepresenteerd en hebben betrekking op reële verkeerssituaties. Het doel is uw kennis te testen en vooral uw analytisch vermogen te toetsen. Daarom zullen u ook strikvragen worden gesteld. De tijdslimiet voor elke vraag is 15 seconden. Om te slagen voor je theorie-examen moet je ten minste 41 van de 50 punten halen. Alle details over het theorie-examen in België vindt u hier.

Ten slotte bent u niet verplicht een testcentrum te kiezen dat met uw woonplaats verbonden is. Dus je kunt kiezen wat je wilt.

Zoals u ziet, zijn er bij het praktijkexamen verschillen tussen de Belgische gewesten.

De praktische vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het belangrijkste verschil tussen de Belgische gewesten is het aantal opties dat beschikbaar is voor degenen die een rijbewijs van categorie B willen behalen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er vier opties:

1. 🚦 Rijschool met cursus

Dit is de klassieke en tot voor kort meest populaire route voor studenten. Als u uw rij-uren wilt oefenen via een erkende rijschool, moet u minimaal 20 uur les volgen bij een instructeur. Deze cursus wordt ook wel " Rijschool met opleidingscursus" . U moet 18 jaar oud zijn en u moet ook een rijopleiding van 3 maanden volgen voordat u het praktijkexamen kunt afleggen.

Na het voltooien van uw 20 uur rijlessen, krijgt u een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden. Indien u niet geslaagd bent voor uw examen tijdens de geldigheidsduur van dit voorlopig rijbewijs, dan moet u opnieuw 6 uur rijles nemen bij een rijschool alvorens u uw examen kan afleggen.

Bovendien moet u na deze 20 uur rijschool een cursus eerste hulp volgen in Brussel. Het bereidt u voor op de regels voor het verlenen van eerste hulp, de eerste vitale en niet-vitale hulp tijdens het verkeer. Op die manier kunt u slachtoffers helpen als u getuige bent van een verkeersongeval. Deze opleiding is gratis als u uw rijexamen categorie B in Brussel aflegt. U kunt het eerste deel van deze training, op afstand, volgen op de Online platform van het Rode Kruis. Daarna wordt u opgeroepen om deel te nemen aan een praktijkgedeelte van 3 uur op een locatie die u op uw oproep zal worden meegedeeld. U kunt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen als u een eerstehulpverlener bent of een eerstehulpdiploma hebt.

Dan moet je de risico perceptie test doen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kost deze test 36 euro. Je moet ten minste 6 van de 10 punten halen om te slagen. En als u slaagt, hoeft u niet te betalen voor het praktijkexamen. Als u echter twee keer zakt voor het examen, moet u nog eens 6 uur rijles nemen.

Het praktijkexamen vindt plaats op de openbare weg. Wat het voertuig betreft, heb je twee opties:

  • doe het samen met het examen van de rijschool met je instructeur of
  • met uw eigen voertuig en een begeleider.

Als je twee keer zakt voor het praktijkexamen, moet je 6 uur rijles overdoen bij een rijschool. Bovendien hebt u in dit geval bij uw volgende poging geen keuze van voertuig meer. Je legt het examen af met het voertuig van je rijschool.

2. 🚦 De vrije route naar een rijbewijs categorie B

Om de vrije route naar een rijbewijs categorie B te kunnen volgen, moet u ten minste 17 jaar oud zijn. Als u besluit uw rij-uren via deze route te doen, moet u begeleid worden door een gids. Zelfs als u deze persoon vrij kunt kiezen, moet hij of zij aan een paar voorwaarden voldoen. Hij of zij moet 3 uur opleiding met u volgen in een erkende rijschool of op afstand. U kunt 6 uur rijles nemen bij een rijschool, maar dit is niet verplicht.

U moet in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs van 18 maanden en een opleiding van minimaal 9 maanden volgen met uw gids voordat u het praktijkexamen kunt afleggen. Net als bij de rijschoolcursus moet u, als uw voorlopig rijbewijs is verlopen, 6 uur rijschool overdoen voordat u uw praktijkexamen mag afleggen.

U moet ook een EHBO-opleiding hebben gevolgd voordat u de risicoperceptietest kunt afleggen. De andere voorwaarden voor het passeren en het bepalen van de prijs zijn dezelfde als die in het eerste spoor.

Ook voor het voertuig dat tijdens het praktijkexamen wordt gebruikt, zijn de twee mogelijkheden dezelfde. Hetzelfde geldt in geval van twee opeenvolgende storingen.

3. 🚦 Rijbewijs categorie B: combinatie van vrije cursus en rijschool

Net als bij de rijschoolcursus moet je minstens 18 jaar oud zijn. In dit gecombineerde traject moet u ten minste 14 uur rijles volgen in een rijschool. Dan krijgt u een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden. Een praktijkstage van ten minste 6 maanden rijden met uw begeleider is ook vereist voordat u uw praktijkexamen kunt afleggen. De opleiding voor de gids van uw keuze blijft verplicht zoals in het vrije traject voor het rijbewijs van categorie B.

Dezelfde voorwaarde geldt wanneer uw voorlopig rijbewijs vervalt: u moet nog 6 uur rijles nemen bij een rijschool voordat u uw praktisch rijbewijs kunt halen.

Natuurlijk moet u ook een EHBO-opleiding volgen en slagen voor de risicoperceptietest. Ten slotte zijn de vergoeding en de voorwaarden dezelfde voor het voertuig tijdens de test.

Ik hoef u niet nog eens te vertellen dat als u twee keer zakt voor het praktijkexamen, u nog eens 6 uur moet rijden.

4. 🚦 Directe toegang

Dit is waarschijnlijk de snelste manier om je rijbewijs categorie B te halen. Je moet 18 jaar oud zijn. U hoeft niet door het "voorlopig rijbewijs". Je moet echter wel minstens 30 uur rijles volgen bij een erkende rijschool.

Natuurlijk moet je nog steedsde eerste hulp opleiding volgen en slagen voor je risicoperceptie test. Dan kunt u direct uw praktijkexamen afleggen.

Het praktijkexamen kost u nog steeds 36 euro of niets als u bij de eerste poging slaagt voor uw risicoperceptietest. Tenslotte blijven de opties voor het voertuig hetzelfde.

🚧 Een belangrijk ding om te weten is dat u voor al deze 4 stromen moet slagen voor uw risicoperceptietest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dus, als je het ergens anders doorgeeft, is het op dit moment niet toelaatbaar.

🚧 Er is nog een detail dat je moet weten voor de cursussen met een stage. Tijdens de stageperiode moet de kandidaat eenroadbook bijhouden waarin hij de omstandigheden van elke rit en het aantal gereden kilometers noteert. Tijdens de opleidingsperiode moet u meer dan 1500 km rijden voor de vrije en gemengde opleiding en ten minste 1000 km voor de opleiding "Rijschool met opleiding". Let op: dit logboek zal tijdens het praktijkexamen worden opgevraagd en gecontroleerd.

U kunt de documenten van de website mobilite-mobiliteit.brussels gebruiken om uw logboek in te vullen. Wij hebben voor u de links naar de af te drukken documenten gekopieerd :

Veel geluk voor jou!

Rijbewijs online België

VERKEERSREGELS

Leer snel en gemakkelijk de wegcode met onze interactieve online cursus!

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online