Home " Praktische vergunning " Het invullen van de aanvraag voor een rijbewijs

🚦 Laatste update: 03/02/2021 🚦

Hoe vult u het aanvraagformulier voor een rijbewijs in?

Het invullen van uw aanvraag voor een rijbewijs, na het doorlopen van alle stappen in België, zal slechts een kwestie zijn vaneen formaliteit. Niettemin, om uit te zoeken hoe we verder moeten, hebben we besloten om de informatie die u gevraagd zal worden te verstrekken tijdens deze laatste fase.

Het aanvraagformulier F06 voor een rijbewijs

Om te downloaden uw aanvraagformulier moet je naar het politiebureau gaan. op deze officiële pagina. U vindt vele formulieren voor verschillende rijbewijzen, maar de aanvraag waar we het hier over hebben is deze: F06 (DOCX, 73,7 KB).

🚦1. Zelf in te vullen deel

U kunt het Word-document invullen, maar besef wel dat u sommige delen ook met de hand zult moeten schrijven.

Op de voorpaginaJe kunt alles op je computer afmaken. U begint met uw persoonlijke gegevens. Het gaat om de volgende informatie: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats en uw woonadres. U dient uw aanvraag trouwens in bij de gemeente waar u woont!

U zult dan de categorie moeten controleren vergunningen U moet aangeven voor welk rijbewijs u een aanvraag indient. U moet ook aangeven of u een Europese vergunning hebt en of u een aanvraag indient voor een uitwisseling met een Belgische vergunning. U moet dan de datum en de plaats aangeven en het formulier ondertekenen.

🚦2. Deel in te vullen door het examencentrum of de exameninstantie

De eerste bladzijde van het aanvraagformulier voor een rijbewijs bevat een gedeelte dat normaal door het examencentrum wordt ingevuld. Het examencentrum moet uw dossiernummer en het nummer van de erkende rijschool die u hebt gevolgd, vermelden. Vervolgens moet u de categorie van het voertuig en de datum die op uw certificaat van het slagen voor het theorie-examen is vermeld, opgeven.

Als u een vrijstelling hebt, zal de autoriteit dit op uw formulier vermelden. Hetzelfde geldt voor het praktijkexamen. Bovendien moeten op het getuigschrift voor het praktijkexamen de codes van de eventuele beperkingen die op u van toepassing zijn, worden vermeld.

Voor de categorieën AM, A1 en 2, B en G moet u ook het resultaat van uw leesvaardigheidstest vermelden. Bovendien moet u een verklaring over dit onderwerp dateren en ondertekenen. Dit is de "Verklaring betreffende visuele functies". Lees de 3 verklaringen die u bij de ondertekening van dit document op erewoord aflegt. Daartoe behoren een goed gezichtsvermogen, de afwezigheid van oogziekten en het feit dat het gezichtsveld niet door een visuele afwijking is versmald.

Indien u niet zeker bent of indien de bevoegde instantie of het examencentrum van oordeel is dat u niet aan de voorwaarden voor het gezichtsvermogen voldoet, moet u naar een oogarts gaan. Na een grondig onderzoek, kan deze specialist u een speciaal certificaat voor het rijbewijs af te geven.

Ten slotte worden ook de door het examencentrum of de exameninstantie ingevulde onderdelen voorzien van naam, datum, handtekening en hun zegel.

Voor de categorieën C, D en de opties daarvan moet door de autoriteit een klein extra vakje worden ingevuld. Het gaat om het medisch attest, de daarop vermelde beperkingen en geldigheidsduur.

Andere verklaringen die bij de aanvraag van een rijbewijs moeten worden afgelegd

Voor de categorieën AM, A1 en 2, B en G moet u - naast hetgeen wij reeds hebben vermeld - het volgende doen andere verplichte verklaringen. Het voordeel is dat u deze documenten al vooraf hebt ingevuld. U hoeft ze alleen maar zorgvuldig te lezen, zodat u weet wat u opgeeft, ze te dateren en te ondertekenen.

🚦1. Verklaring van geschiktheid

U zult dus een " Verklaring inzake algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid" . Het gaat met name om neurologische, psychologische, cardiovasculaire en diabetesziekten. Ernstige nier- of leverziekten vallen ook onder deze verklaring. U moet echter ook een normaal bewegingsvermogen van de ledematen hebben. Verslavingen aan alcohol, drugs of andere geneesmiddelen zijn ook in de lijst opgenomen.

U moet zich er echter van bewust zijn datin geval van pathologie of invaliditeitAls u een doktersverklaring heeft, kunt u nog steeds uw rijbewijs halen.

🚦2. Ontzegging van de rijbevoegdheid

Een andere verklaring betreft ontzegging van de rijbevoegdheid. Hoewel het maar één zin is, is het behoorlijk complex. Als u echter voor de eerste keer uw rijbewijs aanvraagt, hebt u zeker nog niet de kans gehad om van uw rijbewijs te worden ontdaan. Als het niet uw eerste keer is, kent u waarschijnlijk de hele procedure.

🚦3. Identiteitsverklaring

Tenslotte zal er ook nog de " Verklaring over het gebruik van de foto en de handtekening" . Door ondertekening geeft u de bevoegde autoriteit toestemming om de gegevens in het identiteitskaartregister te gebruiken.

Aarzel niet om de waarschuwingen in het document te lezen. Op die manier weet u wat u kunt verwachten, vooral als u een valse verklaring aflegt.

Conclusie

Kortom, de aanvraag van een rijbewijs mag dan ingewikkeld lijken, dat is het echt niet. Je moet het alleen goed lezen. Wat het medische gedeelte betreft, dat inderdaad delicater is, kunt u naar uw arts gaan om een verklaring te krijgen dat u geschikt bent om te rijden.

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online