Home " Nieuws " Wijzigingen in de verkeersregels april 2023

Wijzigingen in de verkeersregels april 2023

door | 27 juni 2023

Focus op fietszones, vluchtstroken en verhoogde opritten De Belgische wegcode heeft onlangs enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen richten zich voornamelijk op fietszones, vluchtstroken en verhoogde opritten.

Fietszones

Fietszones zijn uitgebreid naar alle tweebaanswegen zonder middenafscheiding. Vóór deze wijziging waren fietszones voornamelijk beperkt tot wegen die specifiek als zodanig waren aangeduid. Op deze wegen mogen fietsers nu de volledige breedte van de rechterrijstrook gebruiken.

Dit betekent dat je als fietser nu meer ruimte hebt om veilig te rijden. Als automobilist moet je weten dat je een fietser alleen mag inhalen als je een veilige afstand van 1,5 meter kunt bewaren.

Als je bijvoorbeeld op een tweebaansweg rijdt en een fietser nadert, moet je ervoor zorgen dat je hem veilig kunt passeren voordat je dat doet.

Gangen voor noodgevallen

Vluchtstroken zijn essentieel om bij incidenten op snelwegen een snelle toegang voor de hulpdiensten te garanderen. Vóór de invoering van deze wijzigingen was het aanleggen van een vluchtstrook niet expliciet verplicht volgens de verkeersregels.

Volgens de nieuwe regels moet je, zodra je in een file staat op een snelweg of tweebaansweg, een vluchtstrook aanleggen. Dit betekent dat je genoeg ruimte moet laten tussen jouw voertuig en het voertuig naast je, zodat hulpvoertuigen zoals ambulances, brandweer en politie kunnen passeren.

Verhoogde apparaten

Verhoogde voorzieningen, zoals verkeersdrempels en plateaus, spelen een cruciale rol bij het afremmen van het verkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Onlangs zijn er nieuwe regels ingevoerd, die een officiële definitie van "verhoogde bollards" bevatten en een verbod op inhalen aan de linkerkant van de weg. Bovendien vereisen deze voorschriften ook dat alle verhoogde voorzieningen duidelijk worden aangegeven door wegmarkeringen en borden, waardoor ze begrijpelijker en veiliger worden voor alle weggebruikers.

Veranderingen in standaarden voor bewegwijzering

Voorheen waren er geen uniforme normen voor bewegwijzering op verhoogde structuren. Dankzij deze nieuwe regelgeving kunnen voetgangers, fietsers en bestuurders nu duidelijke en consistente borden verwachten die de aanwezigheid van verhoogde stoepranden aankondigen wanneer ze deze naderen. Deze standaardisering van de signalisatie zal de veiligheid op de Belgische wegen helpen verbeteren en het risico op ongevallen door onvoldoende aandacht voor de aanwezigheid van deze voorzieningen verminderen.

Nieuw inhaalverbod

Naast de gestandaardiseerde bewegwijzering verbiedt de onlangs ingevoerde regelgeving expliciet het inhalen aan de linkerkant van verhoogde structuren. Deze maatregel is bedoeld om gevaarlijke situaties te voorkomen waarbij een voertuig een ander voertuig probeert in te halen terwijl het over een verkeersdrempel of plateau rijdt. Door zich aan dit verbod te houden, helpen bestuurders het verkeer in goede banen te leiden en mogelijk ernstige ongevallen te voorkomen.

Invloed op het theorie-examen voor het Belgische rijbewijs

Deze nieuwe wijzigingen met betrekking tot verhoogde inrichtingen zullen ook een impact hebben op het theorie-examen voor rijbewijzen in België. Rijexamenkandidaten zullen de regels met betrekking tot de aanwezigheid van deze inrichtingen moeten kennen en begrijpen, inclusief het nieuwe verbod op links inhalen op deze elementen.

De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het theorie-examen zullen de inhoud van de examens aanpassen aan deze nieuwe voorschriften. Kandidaten moeten aantonen dat ze de verschillende borden met betrekking tot verhoogde inrichtingen begrijpen, evenals hun kennis van de inhaalverboden die specifiek zijn voor deze elementen.

Onze online cursus en proefexamens zijn overeenkomstig bijgewerkt.

Conclusie over verhoogde toegangsplatforms

Verhoogde opritten, nu officieel gedefinieerd, spelen een essentiële rol bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dankzij de nieuwe regelgeving is de bewegwijzering op verhoogde stoepranden gestandaardiseerd, waardoor het voor alle weggebruikers makkelijker te begrijpen is waarom ze er zijn. Bovendien verhoogt het verbod om links in te halen de veiligheid door risicovolle manoeuvres te voorkomen. Door op de hoogte te blijven van deze veranderingen en de verkeersregels te respecteren, kunnen we allemaal bijdragen aan een veiliger en vlotter wegennet in België.

FAQ Onze Belgische Wegcode-experts beantwoorden je vragen

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online