Home " Nieuws " Nieuwe snelheidsregels in Wallonië vanaf 1 december 2023

Nieuwe snelheidsregels in Wallonië vanaf 1 december 2023

door | 6 dec 2023

Wallonië: De nieuwe snelheidsbeperking van 70 km/u op centrale rijbanen Om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersongevallen te verminderen, heeft het Waalse Gewest de invoering aangekondigd van een nieuwe snelheidsbeperking van 70 km/u op de middenrijbanen, met ingang van 1 december 2023. Deze maatregel maakt deel uit van een breder pakket hervormingen van de verkeersregels in België.

Definitie van een middenrijbaan

Een rijbaan met een middenstrook wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee onderbroken parallelle witte lijnen aan elke kant van de weg, elk gevormd door twee paar korte lijnen. Deze markeringen zijn bedoeld om bestuurders de weg te wijzen en de rijbanen duidelijk af te bakenen. De zijstrepen, die verder lopen dan deze markeringen, worden gebruikt om de uiteinden van de rijbaan af te bakenen.

Toepassing en uitzonderingen op de nieuwe limiet

De snelheidslimiet van 70 km/u geldt voor alle rijbanen met een middenrijstrook, behalve waar dit specifiek wordt aangegeven. Lagere snelheidslimieten kunnen worden opgelegd door C43-borden of specifiek zijn voor bepaalde voertuigtypes, in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Achtergrond en doelstellingen van de maatregel

Dit initiatief is ingegeven door de wens van de Waalse autoriteiten om de veiligheid van weggebruikers te verbeteren en het aantal ongevallen te verminderen. Door de snelheidslimiet te verlagen, hoopt men het risico op aanrijdingen en de ernstige gevolgen bij een ongeval te verminderen. 

Verwachte impact

De autoriteiten hopen dat deze nieuwe limiet zal bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van het aantal verkeersongevallen, vooral op de betrokken weggedeelten. De maatregel zou ook een positief effect kunnen hebben op het milieu, door het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen en een vlotter en minder agressief rijgedrag aan te moedigen.

Bewustmaking en implementatie

Om de doeltreffendheid van deze maatregel te garanderen, wordt waarschijnlijk een bewustmakingscampagne gelanceerd om bestuurders te informeren over de nieuwe regels en de gevolgen ervan. Er zijn ook meer snelheidscontroles gepland om ervoor te zorgen dat de nieuwe limiet wordt nageleefd.

Conclusie

Deze nieuwe snelheidsregels in Wallonië maken deel uit van een algemene aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren en bestuurders verantwoordelijker te maken, met als uiteindelijk doel het aantal ongevallen te verminderen en levens te redden op de wegen.

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online