Home " Code " Wat je moet weten

Laatste update: 20/06/2023 🚦

Wat u moet weten voor het Belgisch theoretisch rijbewijs

Voor het verkrijgen van een rijbewijs, ongeacht de categorie, moeten de verkeerswetten van het betrokken land worden nageleefd. Om aan deze wetgeving te kunnen voldoen, moet u er kennis van hebben. Daarom omvat de opleiding voor het rijbewijs in België, net als in elk ander Europees land, de bestudering van deze specifieke wetgeving. Het omvat alle wetgeving met betrekking tot het wegverkeer, maar ook het rijbewijs en de motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

Hoe bestudeer je de verkeersregels in 2023?

Wie ooit de kans heeft gehad een wet te lezen, weet dat dit niet gemakkelijk is. Er is immers een specifieke woordenschat, die verschilt van het alledaagse taalgebruik, en een aanpassingsperiode is noodzakelijk. Dan is het nog ingewikkelder om het te leren: de tekst is droog, met veel juridische termen en uitdrukkingen die soms moeilijk te begrijpen zijn. Daarom moet u wetendat zelfs als u kiest voor een opleiding in een erkende rijschool in België, u deze wetten en koninklijke besluiten niet zult bestuderen door ze te lezen en ze artikel per artikel te analyseren.

Waarom? Omdat een dergelijke studie eenvoudigweg nooit kan worden opgenomen in de 12 uur theoretische minimumopleiding die wettelijk zijn vastgesteld voor erkende rijscholen.

Sommige online opleidingsorganisaties bieden de becommentarieerde verkeersregels aan als een theoretische cursus. Onze ervaring is echter dat hetmoeilijk is om al deze wetgevingsinformatie te assimileren en echt te begrijpen door er alleen op te studeren. Vooral als je geen juridische achtergrond hebt. Als u daarentegen wel over een dergelijke opleiding of kennis beschikt, dan kunt u het waarschijnlijk wel doen.

Goed om te weten.

Wij nodigen u uit om doe een gratis plaatsingstest om te zien of je klaar bent om je theorie test nu te doen. Bent u dat niet, dan kunt u tegen een kleine vergoeding onze testsimulaties doen, die zeer nuttig zullen zijn om u in de juiste situatie te brengen en ervoor te zorgen dat u alle wetgeving begrepen hebt.

In elk geval moet je weten dat je zelfs in een erkende rijschool niveautests en proefexamens zal afleggen. De prijs zal echter veel hoger liggen voor de 12 uur theorie zonder de tijd te hebben om alle wetgeving te zien. Het is waar dat u een handleiding bij de wetgeving krijgt, maar in werkelijkheid hebben maar weinig studenten het geduld, de tijd of zelfs de kennis om deze teksten in hun "ruwe" juridische vorm te begrijpen en te integreren. Bijgevolg zult u alle teksten nog zelf moeten bestuderen!

Wij stellen een middenweg voor, tussen de twee uitersten, die u in staat zal stellen om het hele onderwerp te leren en te begrijpen dat je moet weten. Met onze online cursus leert u de Wegcode en andere wetgeving op een leuke manier:

 • 🔸 video's
 • 🔸 een online lezer
 • 🔸 memo kaarten
 • interactieve software
 • 🔸 beelden
 • 🔸 scenario's
 • 🔸 meerkeuzevragen (MCQ's) zoals tijdens de theorie-examens
 • en nog veel meer...

Op die manier kunt u over de wet leren zonder het gevoel te hebben dat u een rechtencursus volgt. En u kunt deze modules in uw eigen tijd bestuderen, naargelang uw stemming en uw leersmaak.

Bovendien, alsu denkt dat u de wetgeving zult kunnen ontcijferen, dan kunt u één proefexamenpakket nemen op ons platform of bereid je voor op de risico perceptie test.

Hoe dan ook en wat uw keuze ook moge zijn, hier volgen enkele aanbevelingen die u van pas kunnen komen om dit hele juridische gedeelte, dat op het eerste gezicht onoverkomelijk kan lijken, onder de knie te krijgen.

Enkele nuttige tips voor een goed begrip van alle wetgeving die u moet kennen

🚦1. De verkeersregels lezen

Wij adviseren u er rekening mee te houden dat "alleen" weten welke wetgeving u moet kennen, niet voldoende zal zijn. Daarom raden wij u aan alle in dit artikel genoemde teksten ten minste één keer aandachtig te lezen. Dit moet met geduld en zorg worden gedaan. Het maakt niet uit wanneer u dit doet, deze eenvoudige lezing zal u in staat stellen veel informatie te onthouden en ook de dingen te bevestigen die u al weet.

Goed om te weten.

Vergeet niet dat het niet verplicht isuw opleiding te beginnen met het lezen van deze juridische teksten. Je kunt het op elk moment doen, maar... vergeet het niet te doen!

🚦2. Test uw kennis

Je kunt heel goed begin met het doen van een gratis plaatsingstest om uit te vinden of je de basiskennis al hebt om te slagen voor je rijexamen.

In onze opleiding zullen wij op elke wettekst een aanklikbare link plaatsen als u de tekst online wilt raadplegen of lezen. Vergeet niet dat de onlineversie voortdurend door de wetgever wordt bijgewerkt. Dit betekent dat u op de hoogte zult zijn van de laatste bijgewerkte wijzigingen in elke tekst.

Als u de documenten liever offline leest, hebt u de mogelijkheid deze teksten te downloaden, maar afhankelijk van de bron is het niet altijd gemakkelijk de downloadbare variant te vinden.

Goed om te weten.

Denk niet dat het lezen van deze teksten nutteloos is, want je hersenen zullen zonder dat je het beseft veel informatie onthouden, die van pas zal komen tijdens je theorie- en zelfs praktijkexamen voor het rijbewijs.

Laten we eens kijken welke wetgeving je moet kennen om je rijbewijs B te halen in België.

Wat u moet weten

🚦1. De Wegcode

Veel van de internationale wetgeving op dit gebied vertoont veel gelijkenissen. Dit geldt met name voor de Lid-Staten van de Europese Unie, waar al verscheidene jaren pogingen worden ondernomen om de regels eenvormig te maken. Bijna alle landen hebben een verkeersreglement, dus als u uw rijbewijs in België wilt halen, zult u het Belgische verkeersreglement moeten kennen.

De Belgische Wegcode is vastgesteld bij hetKoninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. Er zij op gewezen dat het sinds zijn creatie voortdurend is bijgewerkt door artikelen toe te voegen, andere te wijzigen of verouderde artikelen te schrappen.

U kunt de online versie hier rechtstreeks op de officiële website lezen.

Dit is de tekst die je minstens één keer moet lezen voordat je je theorie-examen aflegt. Doe dit gewetensvol, zodat u volledig op de hoogte bent van de wetgeving. Wees er echter van bewust dat als je besluit om alleen te leren zonder enige online of rijschool opleiding, dan zal een lezing niet genoeg zijn om alles te behouden.

Onze online opleiding (dankzij de leuke modules) zal je alle wetgevende stof die je moet beheersen om te slagen voor je theoretisch rijbewijs herhalen. Als u onze cursus volgt, hebt u dus de luxe om deze wetgeving één keer te lezen om uw kennis te consolideren.

De artikelen van de wegcode zijn gegroepeerd in titels, zoals hoofdstukken in een boek. Er zijn dus 5 hoofdtitels met in totaal meer dan 80 artikelen.

Het is"Titel III. Verkeerstekens en -signalen" is het meest uitgebreide en is verder onderverdeeld in 4 hoofdstukken. Als u onze opleiding volgt, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken, want u krijgt de kans om uzelf te trainen in het kennen van alle verkeersborden. Inderdaad, wij bieden u verschillende, leuke en interactieve manieren in deze complete opleiding tegen een onklopbare prijs. Bovendien krijgt u toegang tot vele hulpmiddelen waar al onze studenten gratis gebruik van kunnen maken.

🚦2. Wetgeving inzake wegverkeer

Er zijn twee teksten die wij u aanraden zeer aandachtig te lezen. Net als de wegcode kunt u ze online lezen door op de hyperlink te klikken.

De Wegenverkeerspolitiewet, gecoördineerd op 16 maart 1968, omvat zeven hoofdtitels die zijn geordend in hoofdstukken met verschillende artikelen. Hoewel de eerste twee titels meer betrekking hebben op de autoriteiten, is het nuttig om ze snel door te nemen zonder ze noodzakelijkerwijs te willen bewaren. Aan de andere kant,"Titel III. Rijbewijs" is het meest interessant voor jou als toekomstig leerling bestuurder.

Pas op, want de volgende titel is nog belangrijker:"Titel IV.Strafrechtelijkebepalingen en veiligheidsmaatregelen". Het bevat de overtredingen die u moet kennen, niet alleen om de vragen van het theorie-examen correct te kunnen beantwoorden, maar ook om boetes, schorsing van uw rijbewijs wanneer u dat krijgt of zelfs - erger nog - ontzegging van de rijbevoegdheid te voorkomen.

Titel V.Strafprocesrecht, betalingsbevel en burgerlijk procesrecht" is even belangrijk, terwijl de volgende veel minder belangrijk zijn, wat u betreft.

Net als bij de verkeersregels moet deze tekst, als u het alleen leert, verschillende keren worden gelezen. Het kan zelfs een beetje moeilijker zijn dan de eerste. Als u echter kiest voor onze online cursus, hebben wij deze ook in onze modules opgenomen, zodat u deze gemakkelijker en sneller kunt leren. U hebt ook de mogelijkheid om lees onze blogberichten die veel van de artikelen in deze tekst verklaren.

Een andere tekst waarvan kennis moet worden genomen, is hetKoninklijk Besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad in het algemeen reglement genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie voor het wegverkeer. Dit is een tekst die u zeker moet lezen. De titel lijkt u misschien niet erg interessant, maar deze tekst geeft een gedetailleerd overzicht van alle verkeersovertredingen per graad. Tijdens de theoretische of praktische examens zal u hierover minstens één vraag worden gesteld en het is dus belangrijk dat u hiermee vertrouwd bent.

Goed om te weten.

Een fout antwoord voor een 3e of 4e graads overtreding kost je 5 punten in plaats van 1 punt bij je rijexamen. Dit komt omdat zij als ernstige gebreken worden beschouwd. Twee ernstige fouten leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de test en dus tot het falen van de test.

U ziet dus waarom u deze tekst zorgvuldig - en zelfs meerdere malen - moet lezen als u ervoor kiest om het op eigen houtje te doen. Als u onze online cursus volgt, hebt u echter ook andere leermethoden tot uw beschikking. Als alternatief kunnen onze testsimulaties u ook voorbereiden op het theorie-examen.

🚦3. Wetgeving betreffende motorvoertuigen

Natuurlijk moet je veel van auto's weten als je wilt slagen voor rijexamen B, maar dat niet alleen!

HetKoninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische voorwaarden waaraan motorrijtuigen en hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, is de belangrijkste tekst die over dit onderwerp bekend is. Hoewel veel delen van dit lange stuk wetgeving overbodig zullen lijken, zijn er enkele hoofdstukken die elementen bevatten die met name tijdens uw vragen in het theorie-examen kunnen voorkomen.

Dit is bijvoorbeeld het geval in "Hoofdstuk III. Toewijzing en belading", dat handelt over de belading van voertuigen en het maximaal toelaatbare gewicht (M.M.A.) van voertuigtreinen, of "Hoofdstuk IV. Technische keuring", die u moet onthouden en toepassen op uw eigen auto, zelfs nadat u uw rijbewijs hebt gehaald.

Hoofdstuk VI. Construction" geeft u belangrijke informatie over het voertuig. Het is mogelijk dat u een dergelijke technische vraag niet alleen in het theorie-examen moet beantwoorden, maar ook in het praktijkexamen, voordat u aan uw examen begint.

Als u besluit onze cursus te volgen, dan zult u veel van deze tekst terugvinden in onze video's en in interactieve hulpmiddelen die u zullen helpen om al deze technische gegevens gemakkelijker te onthouden.

🚦4. Wetgeving betreffende rijbewijzen

Dit is misschien een van de eerste onderdelen van de wetgeving waarvan u op de hoogte moet zijn wanneer u uw rijbewijs wilt halen. Hetkoninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs stelt onder meer alle categorieën van voertuigen voor in titel II van dit besluit, die uit 7 hoofdtitels bestaat.

Wij raden u aan ook de andere rubrieken van deze wettekst te lezen, aangezien zij enig licht kunnen werpen op de wijze waarop u een rijbewijs kunt verkrijgen. Toch bespreken we het in de vele artikelen op onze blog die we u graag willen laten raadplegen om alles te weten te komen over het Belgische rijbewijs. In deze artikelen hebben wij getracht deze juridische termen te vereenvoudigen door op een eenvoudigere manier een wetgeving uit te leggen die in ons land nog steeds complex is. Aarzel niet ze te lezen om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden die u hebt, maar ook in de verplichtingen die u als toekomstige bestuurder hebt.

Toelatingseisen voor het theorie-examen

In België, om in aanmerking te komen slagen voor het theorie-examen voor een rijbewijs van categorie B moet u ten minste 17 jaar oud zijn. Je kunt dit examen afleggen zonder een theoriecursus te volgen bij een rijschool (via de vrije route). Als u echter twee keer na elkaar zakt voor het examen, moet u ten minste12 uur theoretische opleiding volgen in een erkende rijschool. Zonder deze theoretische opleiding mag u geen nieuw examen afleggen. Deze opleiding, die u in een erkende rijschool volgt, blijft drie jaar geldig. Dit betekent dat je deze tijd hebt om je theorie-examen opnieuw af te leggen.

Een eenvoudige oplossing om deze verplichting te omzeilen, en een die u niet veel geld zal kosten, is te kiezen voor een complete online cursus met tests om u voor te bereiden op het theorie-examen. Op die manier kunt u wennen aan het soort vragen dat u op de dag van het examen zal worden gesteld en weet u waaraan u op voorhand moet wennen. Bovendien leert u nuttige tips om snel te herkennen een strikvraag die je kunnen laten zakken voor je theorie test.

Als je geslaagd bent voor je theorie-examen, krijg je van het examencentrum waar je het examen hebt afgelegd een certificaat van deelname. Bovendien kunt u een aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs krijgen. Dit zal u in staat stellen een voorlopig rijbewijs te behalen, indien u voor dit type rijopleiding van de plaatselijke overheid hebt gekozen.

Tot slot nog een laatste detail dat u moet weten: het slagen voor het theorie-examen van het rijbewijs B is drie jaar geldig. Tijdens deze periode kunt u uw praktijkexamen afleggen om uw definitieve rijbewijs te behalen.

Voorwaarden voor toegang tot het praktijkexamen voor het rijbewijs B

Als je geslaagd bent voor je theorie-examen voor rijbewijs B, moet je natuurlijk een praktische rijopleiding volgen. Om dit te kunnen doen, moet u in principe in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs. U moet weten dat deze voorwaarde blijft gelden, zelfs als u rijlessen volgt bij een erkende rijschool, met uitzondering van de cursus directe toegang, waarmee u een rijbewijs B kunt behalen.

Dit voorlopig rijbewijs dat geldig is in België, bestaat uit verschillende types. Het is niet gemakkelijk om al deze regels te volgen en te begrijpen! Wij zijn het volledig met u eens en daarom vindt u op onze blog veel artikelen waarin wordt geprobeerd al deze regels zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.

Wat u moet onthouden over het voorlopig rijbewijs is dat u twee opties hebt:

 • 🔸 een voorlopig rijbewijs met gids(en) met een geldigheidsduur van 36 maanden
 • 🔸 een voorlopig rijbewijs zonder begeleider met een geldigheidsduur van 18 maanden.

Er is een derde en recenter type voorlopige vergunning, dat wij in detail bespreken in het artikel over voorlopige vergunningen. Als u alle details over voorlopige rijbewijzen in België wilt leren kennen, aarzel dan niet om dit artikel te raadplegen. U kunt ook deze officiële website die alle toepassingsdetails van de in ons land van kracht zijnde verordeningen behandelt.

Conclusie

In elk geval mag niet uit het oog worden verloren dat de theoretische en praktische examens in België worden georganiseerd door de GOCA die alle examencentra op haar website groepeert.

Indien u echter uw rijbewijs B in België wenst te behalen, moet u er zich van bewust zijn dat erzelfs verschillen zijn in de wetgeving tussen de verschillende gewesten.

HetKoninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, dat we eerder vermeldden, stelt deze regeling op federaal niveau vast. Het bestaat uit 7 titels waarin je kunt leren:

 • 🔸 wat zijn de definities en de verschillende toepassingen in de WALLONISCHE en VLAAMSE gebieden
 • 🔸 de categorieën motorvoertuigen en de verschillende bepalingen met betrekking tot de rijbevoegdheid
 • 🔸 wat zijn de kenmerken van de verschillende rijbewijzen in België, maar ook de leertijd om ze te behalen, de theoretische en praktische proeven, de voorwaarden van hun afgifte door het WALLONISCH, VLAAMS en BRUSSEL-CAPITAAL Gewest, de tarieven
 • 🔸 o ntzegging van de rijbevoegdheid en de gevolgen.
 • 🔸 andere diverse bepalingen.

Dit is in feite de wetgeving die u moet kennen om uw rijbewijs B in België te halen. Als dit alles u eenvoudig in de oren klinkt en u denkt dat u er zelf wel uit komt, dan wensen wij u veel succes!

Als u van gedachten verandert of het te ingewikkeld vindt, aarzel dan niet om een beroep op ons te doen en vooral op onze uitgebreide opleiding. We hebben ons best gedaan om het je gemakkelijk te maken en je te helpen slagen voor je rijexamen.

Veel succes met je rijbewijs!

Rijbewijs online België

VERKEERSREGELS

Leer snel en gemakkelijk de wegcode met onze interactieve online cursus!

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online