Home " Educatief evenement

🚦 Laatste update: 03/02/2021 🚦

Wat is de educatieve bijeenkomst?

De pedagogische vergadering is een noodzakelijke stap voor het verkrijgen van het rijbewijs B in de vrije sector in Wallonië. In het kader van de hervorming van 2018 zullen wij u alles vertellen wat u moet weten over deze onderwijsaanstelling.

De educatieve bijeenkomst in de Wegcode

Aanwezig in "Hoofdstuk II/1. Theoretisch examen en leertijd" (alleen geldig in het Waals Gewest), is het lid 2 van hetArtikel 7/1 die de pedagogische vergadering regelt:

"De aanvrager van een rijbewijs B die vanaf 1 juli 2018 geslaagd is voor het theorie-examen en die in het kader van de opleiding bedoeld in artikel 8, § 1, 3°, zijn opleiding wenst voort te zetten met de bijstand van een gids, woont met zijn gids(en) een opleidingsvergadering bij volgens de modaliteiten bepaald door de Waalse minister. " 

Je moet weten dat de cursus die in dit artikel wordt genoemd, de cursus is die je moet doen als je opteren voor het voorlopig rijbewijs van categorie B.

🚦Waarom zo'n leerzaam evenement?

De Waalse regering heeft vastgesteld dat het risico op verkeersongevallen groter is bij jonge bestuurders. Daarom is besloten om aanvragers van een rijbewijs B die voor de vrije route kiezen, alsmede hun gidsen, te verplichten deze opleiding te volgen. In feite is het de bedoeling dat zij zich bewust worden van de complexiteit van de taak van het besturen van een auto, het leren ervan en de inzet die ermee gemoeid is.

🚦Waar, wanneer en hoe de opleiding te volgen?

U kunt deze opleiding volgen bij een erkende rijschool of online op hun platform hier.

Als u geslaagd voor je theorie testAls u een rijbewijs hebt, kunt u bij uw gemeente een voorlopig rijbewijs halen. Dit stelt u in staat om te leren rijden met een gids (of twee).

Voordat u met dit voorlopig rijbewijs aan uw opleidingsperiode begint, moet u dus deze opleidingsafspraak bijwonen. Uw gids(en) moet(en) ook aanwezig zijn. Voordat u toestemming krijgt om doe je praktijkexamen om uw rijbewijs B te behalen, moet u een opleidingsperiode van ten minste 3 maanden doorlopen na de datum van afgifte van het getuigschrift van voltooiing van de opleidingsafspraak.

Sommige gemeenten eisen bovendien een attest van voltooiing van deze opleiding om u een voorlopig rijbewijs te kunnen afgeven. Om te weten wanneer u dit moet doen, moet u dus ook bij uw gemeente nagaan welke bewijsstukken u moet overleggen om uw voorlopig rijbewijs te krijgen.

🚦Hoeveel kost de educatieve afspraak en hoe volg je die?

Indien u de e-learning module van het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid (AWSR) wenst te volgen, moet u zich inschrijven op het platform. Uw gids moet zich ook individueel inschrijven. Dus, als u kiest voor afstandsonderwijs, moet ieder van u zich individueel registreren op het platform, want dat is hoe u uw certificaat van voltooiing zult verkrijgen.

Elke inschrijving kost €13,07. De identiteit van elke persoon die zich inschrijft, zal worden geverifieerd aan de hand van het rijksregisternummer dat u bij uw inschrijving moet opgeven. U hebt dus uw identiteitskaart nodig om u in te schrijven.

Na de betaling moet u namelijk uw persoonlijke gegevens invullen. Tegelijkertijd maakt u een login en een wachtwoord aan. Deze geven u toegang tot de e-learning module. Je zult alle hoofdstukken van de cursus moeten doorlopen.

Goed om te weten

Let op: zodra u zich op het platform hebt geregistreerd, hebt u 7 dagen de tijd om uw opleiding te voltooien. Als u deze tijdslimiet overschrijdt, krijgt u geen toegang meer tot de inhoud van de cursus. Bovendien zal uw account worden verwijderd. Daarom zult u zich opnieuw moeten registreren en opnieuw moeten betalen. Daarom is het belangrijk dat u zich pas inschrijft als u tijd hebt om de cursus af te ronden en het certificaat te behalen. Deze voorwaarde geldt ook voor de gids, dus als het iemand is die dicht bij u staat, laat het hem of haar dan weten zodat u op de hoogte bent van dit belangrijke detail

🚦Vervolgcertificaat

Wanneer u de hele cursus heeft gevolgd, ontvangt u een individueel certificaat van deelname. Hetzelfde geldt voor uw gids(en). Dit certificaat is 5 jaar geldig. U hebt dit document nodig om uw praktijkexamen te kunnen afleggen, maar niet alleen! Het is zelfs aanbevolen dat u een kopie van dit attest bij u draagt tijdens uw rijsessies. Op die manier hebt u een bewijs in geval van een controle langs de weg en riskeert u geen boete.

Een belangrijk detail: aangezien dit een online cursus is, zult u waarschijnlijk denken dat u uw certificaat per e-mail zult ontvangen. Nou, nee! U ontvangt het per post, 5 tot 10 werkdagen na de voltooiing van uw cursus. Tenminste, dat staat op de officiële website. Misschien, wie weet, zal dit in de toekomst veranderen.

🚦Wat nu?

Zoals gezegd moet u na het attest van de pedagogische aanstelling een opleiding van minimaal 3 maanden volgen in het kader van de voorlopige vergunning. U hebt nog andere verplichtingen, waarover u meer te weten kunt komen in ons artikel gewijd aan verschillende soorten voorlopige rijbewijzen. Ter herinnering: u moet een roadbook invullen en ten minste 1.500 km rijden voordat u zich kunt inschrijven voor uw laatste praktijkexamen.

U vindt een roadbook sjabloon op de platform van het educatieve evenement hier. U zult het zorgvuldig moeten invullen met uw gids. Normaal gesproken moet je dit roadbook tijdens je praktijkexamen laten zien.

🚦Wat moet u doen als u uw certificaat verliest?

Ten slotte is het belangrijk te weten dat u, indien u uw certificaat verliest of niet ontvangt, een kopie kunt aanvragen op het contactformulier hier. U dient de volgende informatie te verstrekken:

  • uw naam en achternaam,
  • uw nationaal registratienummer,
  • het postadres,
  • uw geboortedatum
  • het e-mailadres waarmee u zich voor de E-learning hebt ingeschreven

🚦Tot slot...

Misschien bent u er al van overtuigd dat het in uw belang is om een rijbewijs te halen. Maar het is belangrijk te weten dat wij allen de weg delen en dat wij ons steeds bewust moeten zijn van de aanwezigheid en de beslissingen van anderen. De educatieve bijeenkomst was ingevoerd in Wallonië niet als een straf of een manier om de kosten van het rijbewijs B te verhogen, maar om op te voeden en te informeren. Neem deze training dus serieus en verantwoord 🙂

VERKEERSREGELS

Leer snel en gemakkelijk de wegcode met onze interactieve online cursus!

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online