Home " Nieuwe regels voor rijbewijzen

🚦 Laatste update: 10/01/2021 🚦

De nieuwe regels voor het Belgische rijbewijs in 2021

Het behalen van je rijbewijs kan soms een hindernisparcours zijn. Om de veiligheid van iedereen in de Europese Unie te waarborgen, zijn de selectiecriteria in alle lidstaten strenger geworden. De rijbewijsreglementering in België verandert voortdurend. De laatste grote hervorming vond plaats in 2018. Het bracht veranderingen in zowel de theoretische vergunning en praktisch. Maak u geen zorgen, wij zullen al deze schijnbare moeilijkheden ophelderen. Laten we eens kijken naar de nieuwe regels voor rijbewijzen in België.

In feite worden bijna elk jaar nieuwe regels aan de verkeerswetgeving toegevoegd. Het is belangrijk dat je je ervan bewust bent, want ze kunneneen vraag valt tijdens je eigen test. Volgens een enquête van hetVias Institute kent 34% van de Belgen de laatste verkeersregels niet. Bovendien stelt hetzelfde instituut dat de Belgische verkeerswetgeving de afgelopen 10 jaar 42 keer is gewijzigd. Dat is nogal wat, nietwaar?

Ken de nieuwe regels in 2021

🚦1. Risicoperceptietest - verplicht voor rijbewijs

Deze test bestaat in Vlaanderen sinds 2017. Sinds 2018 is het ook ingevoerd in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit examen maakt nu dus in heel België deel uit van de stappen voor het behalen van een rijbewijs. De risicoperceptietest kost 15 euro en u moet hem afleggen in een erkend testcentrum. Deze moet worden afgelegd voordat u uw voorlopig rijbewijs behaalt of uw praktijkexamen aflegt.

Het is in ieder geval een examen dat je moet af leggen om een auto te mogen besturen. Dus, welk leertraject je ook kiest, je moet slagen voor deze verplichte test.

Goed om te weten.

In Wallonië moet u, als u voor een rijschoolcursus hebt gekozen, voor dit examen slagen voordat u aan het technische rijvaardigheidsexamen kunt deelnemen. Om alles te weten te komen over deze cursus, aarzel dan niet om onze gedetailleerde artikelen over dit onderwerp te lezen.

Wij herinneren u eraan dat u twee belangrijke punten moet onthouden:

  • 🔸 Na twee opeenvolgende onvoldoendes voor deze risicoperceptietest moet u 3 uur les volgen in een erkende rijschool voor u het examen opnieuw mag afleggen.
  • 🔸 U moet slagen voor uw risicoperceptietest binnen de geldigheidsduur van uw certificaat van slagen voor het theoretisch examen (3 jaar).

🚦2. Opleiding eerste hulp

Sinds 2018 is het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook verplicht om een gratis EHBO-cursus te volgen. Het Rode Kruis biedt deze opleiding aan op zijn online platform voor een theoretisch gedeelte. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor een praktijkgedeelte van 3 uur.

Deze opleiding is gericht op het verlenen van eerste hulp bij verkeersongevallen. Het draagt bij tot de veiligheid van iedereen op de weg.

🚦3. Ernstig wangedrag voor het theorie-examen rijbewijs

De hervorming van 2018 brengt het begrip ernstige fout terug in de context van het theoretisch examen. Als je een vraag in het theorie-examen fout beantwoordt, verlies je dus één punt voor een kleine fout. Bij een ernstige fout daarentegen kost het foute antwoord u vijf punten minder. In feite is een ernstige fout een van de 49 overtredingen van de derde en vierde graad. Merk op dat overschrijding van de maximumsnelheid ook in deze categorie valt.

Goed om te weten.

Als je twee ernstige fouten maakt, stopt het theorie-examen onmiddellijk omdat je dan geen score van 41 op 50 kunt halen. Het is dus bijzonder belangrijk vooraf voldoende te oefenen om een dergelijke tegenslag te voorkomen.

🚦4. De pedagogische bijeenkomst

Sinds dezelfde hervorming begint de vrije stroom met de "pedagogische aanstelling". In feite is dit een 3 uur durende training die u moet volgen. Uw gids (of gidsen) moet(en) ook deze training bijwonen. Deze opleiding wordt gegeven door een erkende rijschool. Voor meer informatie over de educatieve bijeenkomst en de gratis route, zie ons uitgebreide artikel.

🚦5. Schrapping van de maximumduur van de rijopleiding voor het rijbewijs B

Ja, er worden niet alleen nieuwe regels toegevoegd, maar ook worden bepaalde maatregelen afgeschaft. Zo heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds mei 2020 de maximumduur van 18 maanden afgeschaft voor de rijopleiding voor het rijbewijs van categorie B waarin het leerlingstelsel voorziet. Hetdecreet van 29 maart 2018 betreffende de opleiding voor het besturen van voertuigen en het rijexamen voor categorie B heeft deze wijziging ingevoerd.

🚦6. De voorlopige vergunning voor 12 maanden

Terwijl er voorheen alleen voorlopige vergunningen van 18 maanden of 36 maanden bestonden, is er sinds 2019 een nieuwe vergunning in België verschenen. Sinds 1 februari 2019 kunnen bestuurders van wie het voorlopige rijbewijs is verlopen, een voorlopig rijbewijs voor 12 maanden krijgen. Bovendien hoeven zij niet langer, zoals vroeger, drie jaar te wachten om opnieuw een dergelijk document aan te vragen. Als u zich in een dergelijke situatie bevindt, kunt u dus blijven rijden om u voor te bereiden op het afsluitende praktijkexamen.

Ten slotte moet u weten dat u deze M12-vergunning maar één keer kunt krijgen.

Wat is er nieuw in 2021?

Het puntenrijbewijs

In Europa zijn er ongeveer twintig verschillende soorten rijbewijzen op basis van punten. In België is het rijbewijs op basis van punten nog niet ingevoerd, hoewel de wetteksten klaar zijn. Gepland voor 2021, heeft de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, op 10 november 2020 in de Kamer aangekondigd dat hij van dit project een prioriteit wil maken tijdens deze legislatuur.

De Ottocoach-website - een Waals leerinstrument

Het Waalse Agentschap voor Verkeersveiligheid heeft een site gecreëerd, Ottocoach. be, om het leren voor het rijbewijs te vergemakkelijken. Het is een site met nuttige informatie voor kandidaten voor een rijbewijs. Voorlopig gaat het echter alleen om basisinformatie die vooral in het begin van het leerproces nuttig is. Het speelse uiterlijk zal bij de allerkleinsten in de smaak vallen. Aangezien deze website erg nieuw is, zal hij waarschijnlijk nog evolueren.

Het Waalse Gewest heeft ook een uitgebreide website om de vragen van aanvragers van een rijbewijs te beantwoorden. Als u erover denkt om uw rijexamen in deze regio af te leggen, aarzel dan niet om zie ons artikel gewijd aan dit onderwerp.

VERKEERSREGELS

Leer snel en gemakkelijk de wegcode met onze interactieve online cursus!

Ook beschikbaar in het French
www.permis.online